Verzekeringen voor uw bedrijf

Verzekeren is maatwerk. Wij helpen u graag met het samenstellen van uw optimale pakket.

Bedrijfsrisico's

Als ondernemer is het extra belangrijk dat u zich goed voorbereid op bedrijfsrisico's. Met een verzekeringspakket die goed op uw bedrijf is afgestemd vangt u veel risico's op en voorkomt u onaangename verrassingen bij schade. Iedere verzekeraar kent echter uitzonderingen, kleine lettertjes en uitsluitingen. Uit een zeer uitgebreid aanbod van verzekeraars en verzekeringen kunnen wij u adviseren welke oplossing het beste bij uw bedrijf past.
Graag bespreken wij samen met u de belangrijke ondernemingsrisico’s en verzekeringsoplossingen. Uiteraard kiest u daarbij zelf welke risico’s u wilt verzekeren en welke risico’s u liever zelf draagt.


Overzicht bedrijfsverzekeringen

De belangrijkste verzekeringen voor bedrijven

Bedrijfsverzekeringen

Deze verzekeringen bieden dekking voor schade of letsel waarvoor de onderneming aansprakelijk is.

Aansprakelijkheid

Bedrijfsverzekeringen

Deze verzekeringen bieden dekking voor schade aan of verloren gaan van bedrijfsmiddelen en / of installaties

Bedrijfsmiddelen

Bedrijfsverzekeringen

Deze verzekeringen bieden dekking voor schade aan gebouwen, opstallen, inventaris en / of goederen.

Gebouwen en opstallen

Bedrijfsverzekeringen

Deze verzekeringen bieden dekking voor schade in verband met de bedrijfsvoering van de onderneming.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsverzekeringen

Deze verzekeringen beschermen de continuïteit van de onderneming.

Continuïteit

Bedrijfsverzekeringen

Deze verzekeringen zijn van belang als de onderneming personeel in dienst heeft.

Personeel

Bedrijfsverzekeringen

Deze verzekeringen bieden dekking voor schade in verband met transport voor of door derden.

TransportBedrijfsschadeverzekering

Broodnodige zak met geld na een calamiteit

Bedrijfsverzekeringen

De continuïteit van uw bedrijf is mede afhankelijk van uw bedrijfspand en goederenvoorraad. Bedrijfsstilstand (bijvoorbeeld door een grote brand) heeft tot gevolg dat uw bedrijfsinkomsten gedeeltelijk of geheel wegvallen terwijl de vaste lasten zoals personeelskosten, gas, water en licht, huur en verzekeringspremies gewoon doorlopen.
Gedurende de bedrijfsstilstand is uw bedrijf niet (voldoende) in staat om aan de vraag van klanten te voldoen. Het niet kunnen uitleveren van producten zal een grote impact hebben op de reputatie en inkomsten van uw bedrijf. Hierdoor kan sprake zijn van verlies van klanten, marktaandeel, personeel etc. Niet zelden brengt juist deze combinatie het voortbestaan van een bedrijf in gevaar.
In feite is deze verzekering een broodnodige zak met geld, die zowel de directe financiële schade dekt als aanvullende kosten om de bedrijfsvoering te herstellen. Denk daarbij aan de tijdelijke huur van een externe locatie, additionele transportkosten voor rerouten van de goederenstroom en overwerk vergoedingen.

Bedrijfsstilstand door een calamiteit in de omgeving

Bedrijfsstilstand kan ook ontstaan door een calamiteit in de directe omgeving van uw bedrijf. Roet- en rookschade veroorzaken dan schade aan uw pand. Een afzetting kan er bovendien voor zorgen dat uw klanten of leveranciers u niet kunnen bereiken.


Milieuschadeverzekering

Elk bedrijf met een bedrijfspand kan aansprakelijk zijn voor milieuschade

Bij milieuschade denkt u waarschijnlijk niet meteen aan uw bedrijf. Toch kan het vrijwel elke ondernemer overkomen. Een lekkend koelsysteem kan bijvoorbeeld voor grote milieuproblemen zorgen. Regelmatig ontstaan problemen als door een brand gevaarlijke stoffen zoals asbest vrijkomen en vervolgens verspreid raken in de omgeving.
Ook verontreinigd bluswater kan een forse milieuschade opleveren. Bijvoorbeeld doordat er isolatiemateriaal en / of kunststofbouwmaterialen verbranden. De kosten kunnen zeer hoog oplopen. Vaak adviseren wij daarom om dit risico te verzekeren.

Bedrijfsverzekeringen

Cybercrimeverzekering

Dekking voor een steeds groter risico

Bedrijfsverzekeringen
Cybercrime is een groot probleem en de verwachting is dat dit door toenemende digitalisering alleen maar groter zal worden. Ook ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zijn steeds vaker doelwit van cybercriminelen.
Cybercrime veroorzaakt aanzienlijke kostenposten vanwege directe schade, schadevergoedingen of boetes. Daarnaast zijn er indirecte kosten als imagoschade en kosten voor repressieve en preventieve maatregelen.
Een cybercrimeverzekering stemt u af op uw bedrijfsactiviteiten door middel van keuzemodules. U kunt uw bedrijf onder andere verzekeren tegen de gevolgen van hacking zoals diefstal van gegevens of inbreuk op systemen, verlies van data, bedrijfsstilstand en verloren winst door netwerkproblemen. Tevens kan deze verzekering een vergoeding geven voor kosten voor crisismanagement en de inzet van ICT-specialisten.